0227 | ตั้งค่า CAT SIP Connect บน Elastix

Tuesday, August 15th, 2017 Posted in Misc | No Comments »

  • เข้าเมนู PBX Configuration > Trunks > Add Trunk > SIP Trunk
  • Outbound CallerID กรอกเบอร์ที่ได้มา

    • Peer details ใส่
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
host=catnextgen.com
realm=catnextgen.com
username=+662*******
secret=%%%%%%%
fromuser=+662*******
qualify=no
canreinvite=no
transport=udp
port=5165
call-limit=5
fromdomain=catnextgen.com
  • Incoming settings ใส่
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
username=+662*******
secret=%%%%%%%
insecure=port,invite
port=5165
host=202.129.61.118
qualify=yes
canreinvite=yes
transport=udp
  • Register string ใส่
+662*******@catnextgen.com:%%%%%%%:662*******@catnextgen.com@202.129.61.118:5165/+662*******

Tags: , , ,

0151 | บทสรุป 3G 4G ประเทศไทยวันนี้…

Friday, February 22nd, 2013 Posted in Misc | No Comments »

ก่อนอ่าน entry นี้แนะนำให้ทำความเข้าใจกับเรื่อง คลื่นความถี่สำหรับใช้ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย และ ว่าด้วยการประมูลคลื่น 2100 MHz ก่อนนะครับ

และ entry นี้จะสรุปประเด็นต่อเนื่องกับ entry 0130 เมื่อ 29 กันยายนปีที่แล้ว เรื่องสถานการณ์ 3G 4G บ้านเราครับ แน่นอนว่าแยกตามค่าย จะได้อ่านกันง่ายๆ

*** เหมือนเดิมครับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อ่านจากที่โน่นที่นี่มาผสมกันมั่วๆ เพราะงั้นอาจมีข้อผิดพลาดได้ ห้ามใช้อ้างอิงใดๆ ทั้งสิ้นครับ (ไร้ความรับผิดชอบสิ้นดี) ***

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,