0215 | พรบ.ลิขสิทธิ์ 2558 กับผู้ให้บริการฯ

Tuesday, August 4th, 2015 Posted in Misc | No Comments »

เนื่องด้วยเป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วมีผลต่ออาชีพผู้ให้บริการโฮสติ้งอย่างผม ก็เลยเอามาตราสำคัญๆ ที่กระทบมาแจกแจงครับ

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา ได้เลยครับ

ประเด็นเด่นๆ ที่กระทบผู้ให้บริการมีประมาณนี้ครับ

 • มาตรา ๓๒/๒ การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการทําซ้ำที่จําเป็นต้องมีสําหรับการนําสําเนามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้ตามปกติ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  • มาตรานี้มีไว้ เนื่องจากการกระทำแทบทุกอย่างกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คือการ “copy” เสมอ (อ่าน แล้ว เขียน โดยข้อมูลต้นฉบับไม่หายไปไหน)
  • เงื่อนไข : เป็นการทำซ้ำ > เพื่อให้ อุปกรณ์ หรือ กระบวนการส่งงาน ทำงานได้ตามปกติ < เช่นส่งเมล อัพขึ้นเน็ต แชร์ใน social
  • ย้ำว่า “งานต้อง ทำ หรือ ได้มา อย่างถูกกฎหมาย” ถึงจะได้รับยกเว้น ว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์

copyright act 32 part 3

 • มาตรา ๓๒/๓
  • กรณีมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ให้สิทธิ์เจ้าของในการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระงับการละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูล ตามกรอบสีแดง “ต่อศาล”
  • ถ้าศาลเห็นชอบ ให้ศาล “มีคําสั่ง” block หรือลบข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด (ไม่แน่ใจว่าหมายถึงระยะเวลาในการ block หรือ ระยะเวลาที่จะต้องเริ่ม block/ลบ)
  • คุ้มครองผู้ให้บริการ ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นคนทำเอง และทำตามคำสั่งแล้วให้ถือว่าไม่มีความผิดใดๆ + ให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำที่เกิดจากคำสั่งศาล

Tags: , , ,

0151 | บทสรุป 3G 4G ประเทศไทยวันนี้…

Friday, February 22nd, 2013 Posted in Misc | No Comments »

ก่อนอ่าน entry นี้แนะนำให้ทำความเข้าใจกับเรื่อง คลื่นความถี่สำหรับใช้ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย และ ว่าด้วยการประมูลคลื่น 2100 MHz ก่อนนะครับ

และ entry นี้จะสรุปประเด็นต่อเนื่องกับ entry 0130 เมื่อ 29 กันยายนปีที่แล้ว เรื่องสถานการณ์ 3G 4G บ้านเราครับ แน่นอนว่าแยกตามค่าย จะได้อ่านกันง่ายๆ

*** เหมือนเดิมครับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อ่านจากที่โน่นที่นี่มาผสมกันมั่วๆ เพราะงั้นอาจมีข้อผิดพลาดได้ ห้ามใช้อ้างอิงใดๆ ทั้งสิ้นครับ (ไร้ความรับผิดชอบสิ้นดี) ***

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,