0151 | บทสรุป 3G 4G ประเทศไทยวันนี้…

Friday, February 22nd, 2013 Posted in Misc | No Comments »

ก่อนอ่าน entry นี้แนะนำให้ทำความเข้าใจกับเรื่อง คลื่นความถี่สำหรับใช้ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย และ ว่าด้วยการประมูลคลื่น 2100 MHz ก่อนนะครับ

และ entry นี้จะสรุปประเด็นต่อเนื่องกับ entry 0130 เมื่อ 29 กันยายนปีที่แล้ว เรื่องสถานการณ์ 3G 4G บ้านเราครับ แน่นอนว่าแยกตามค่าย จะได้อ่านกันง่ายๆ

*** เหมือนเดิมครับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อ่านจากที่โน่นที่นี่มาผสมกันมั่วๆ เพราะงั้นอาจมีข้อผิดพลาดได้ ห้ามใช้อ้างอิงใดๆ ทั้งสิ้นครับ (ไร้ความรับผิดชอบสิ้นดี) ***

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

0136 | ผังการใช้งานความถี่โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ในไทย

Friday, November 23rd, 2012 Posted in Misc | No Comments »

ข้อมูลเรียบเรียงจากเว็บไซต์ของทาง กสทช ที่ประกาศออกมาหลายปีแล้วนะครับ
http://www2.nbtc.go.th/phocadownload/telecomm_eng/telecom_engineer/Table_of_Frequency004.pdf

ย่าน 850 MHz

ความถี่ 824-849 , 869-894 MHz (2 x 25MHz)
=> CAT เป็นเจ้าของความถี่ แบ่งคลื่นเป็น 3 ส่วนคือ
=> 2x10MHz สำหรับประกอบกิจการเอง ให้บริการในชื่อ mybycat (เค้าบอกว่างั้น) และแบ่งขายความจุ 80% ให้ Truemove H
=> 2x10MHz สัมปทานให้ DTAC
=> 2x5MHz สัมปทานให้ Truemove

ย่าน 900 MHz

ความถี่ 897.5-915 , 942.5-960 (2 x 17.5MHz)
=> TOT เป็นเจ้าของความถี่ สัมปทานทั้งหมดให้ AIS ใช้งานระบบ 2G และ 3G อยู่

ย่าน 1800 MHz

ทั้งย่านเป็นสัมปทานภายใต้ CAT มี bandwidth รวม 2x75MHz แบ่งดังนี้
=> 1710.0-1722.6 , 1805.0-1817.6 MHz (2 x 12.6 MHz)
สัมปทานให้ Truemove หมดอายุปี 2556
=> 1722.6-1747.9 , 1817.6-1842.9 MHz (2 x 25.3 MHz)
สัมปทานให้ DTAC หมดอายุปี 2561
=> 1747.9-1760.5 , 1842.9-1855.5 MHz (2 x 12.6 MHz)
สัมปทานให้ DPC หรือ GSM1800 หมดอายุปี 2556
=> 1760.5-1785.0 , 1855.5-1880.0 MHz (2 x 24.5 MHz)
สัมปทานให้ DTAC หมดอายุปี 2561

ย่าน 1900 MHz

=> 1885.0-1900.0 (15 MHz) * paired with 1965.0-1980.0 MHz but conflict with 2100 MHz below
เป็นย่านของ Thai Mobile (TH ACT 1900) ที่ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว เนื่องจากคลื่น upper band ถูกนำไปใช้เป็น lower band ของย่าน 2100 ด้านล่าง

ย่าน 2100 MHz

=> 1965.0-1980.0 , 2155.0-2170.0 MHz (2 x 15 MHz)
ในความครอบครองของ TOT ให้บริการ TOT3G อยู่ในขณะนี้

สรุปรวมแต่ละค่ายมีความถี่ดังนี้

AIS ย่าน 900 MHz ขนาด 2×17.5MHz และย่าน 1800 MHz ขนาด 2×12.6MHz (รวม 2 x 30.1 MHz)
DTAC ย่าน 850 MHz ขนาด 2x10MHz และย่าน 1800 MHz ขนาด 2×49.8MHz (รวม 2 x 59.8 MHz)
Truemove ย่าน 850 MHz ขนาด 2x5MHz และย่าน 1800 ขนาด 2×12.6MHz (รวม 2 x 17.6 MHz)
CAT (และ Truemove H) ย่าน 850 MHz ขนาด 2×10 MHz (รวม 2 x 10 MHz)
TOT ย่าน 2100 MHz ขนาด 2x15MHz (รวม 2 x 15 MHz)

รวมความถี่ทั้งหมดที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือบ้านเรา มี bandwidth ทั้งสิ้น 2 x 132.5 MHz ครับ
และถ้า กสทช ออกใบอนุญาตคลื่น 2100 MHz เรียบร้อยแล้ว เราจะได้ bandwidth มาเพิ่มอีก 2 x 45 MHz รวมเป็น 2 x 177.5 MHz (เพิ่มขึ้นอีก 34%)

Tags: , , , ,