Archive for April, 2011

0118 | ไอซ์ เดอะสตอ – เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง

Tuesday, April 12th, 2011 Posted in Misc | 1 Comment »

ไอซ์ เดอะสตอ – เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง

* มีปรับ key ขึ้นมานิดหน่อยนะครับ เสียงแนทเลยแหลมขึ้นนิดส์ แหะๆ

ไอซ์ เดอะสตอ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง

อาจไม่เพราะไม่เหมือนเพลงทั่วไป แต่กับฉันเพลงนี้ช่างมีความหมาย แต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โว..โอ
จากรอยยิ้มของเธอที่ให้มา มันบังคับปากกาให้สื่อความหมาย เป็นคำร้องที่คล้องจองกับความในใจ
เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้ ก็เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น

ก็เพลงๆนี้ที่ได้ฟังนั้นฉันไม่ได้แต่ง เธอรู้มั๊ยไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ่ โอ..
รู้รึเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้ จำเอาไว้ให้ดีๆ
ว่าเพลงๆนี้ที่ได้ฟังนั้นฉันไม่ได้แต่ง เธอรู้มั๊ยไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว้..โอ..
รู้รึเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้ จำเอาไว้ให้ดีๆ คนนั้นคือเธอ

เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้ ก็เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น

ก็เพลงๆนี้ที่ได้ฟังนั้นฉันไม่ได้แต่ง เธอรู้มั๊ยไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว้..โอ..
รู้รึป่าวว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีๆ
ว่าเพลงๆนี้ที่ได้ฟังนั้นฉันไม่ได้แต่ง เธอรู้มั๊ยไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
รู้รึป่าวว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีๆ
คนนั้นคือเธอ

Tags: , , ,