0114 | ติดตั้ง MogileFS บน CentOS 5.5 64bit

Monday, November 8th, 2010 Posted in Linux | 4 Comments »

จดไว้กันลืม เผื่อวันไหนได้เอามาใช้อีกรอบ
อันที่จริงก็ไม่ยากครับ มี repository แล้ว yum install เอาก็จบ
แค่ว่ารายการ package มันยาว (ฮา)

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
yum --exclude=*.i386 install mogilefsd perl-MogileFS-Client perl-MogileFS-Utils mogstored mogstored-backend-perlbal mogstored-backend-apache perl-MogileFS-Client perl-MogileFS-Utils mogstored-backend-lighttpd.noarch
mkdir -p /var/mogdata/dev1
chown mogilefsd.users -R /var/mogdata
chkconfig mogilefsd on
chkconfig mogstored on

จบ… ซะเมื่อไหร่ มา config ต่อครับ นิดนึง

Read the rest of this entry »

Tags: , ,