0114 | ติดตั้ง MogileFS บน CentOS 5.5 64bit

Monday, November 8th, 2010 Posted in Linux | 4 Comments »

จดไว้กันลืม เผื่อวันไหนได้เอามาใช้อีกรอบ
อันที่จริงก็ไม่ยากครับ มี repository แล้ว yum install เอาก็จบ
แค่ว่ารายการ package มันยาว (ฮา)

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
yum --exclude=*.i386 install mogilefsd perl-MogileFS-Client perl-MogileFS-Utils mogstored mogstored-backend-perlbal mogstored-backend-apache perl-MogileFS-Client perl-MogileFS-Utils mogstored-backend-lighttpd.noarch
mkdir -p /var/mogdata/dev1
chown mogilefsd.users -R /var/mogdata
chkconfig mogilefsd on
chkconfig mogstored on

จบ… ซะเมื่อไหร่ มา config ต่อครับ นิดนึง

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

0109 | Cloud Web Hosting

Saturday, August 28th, 2010 Posted in Database, IP Network, Linux, Web Server | 3 Comments »

บทความต่อไปนี้เป็นเพียงการทดสอบทฤษฎี หรือ Proof of Concept เท่านั้น ยังทดสอบใช้งานจริงไม่ผ่านด้วยสาเหตุทั้งปวง
เป้าหมายคือสร้างโฮสติ้งที่ล่มยากๆ และรองรับงานได้ปริมาณมากครับ
(โลภมากเนาะมึงนี่)

ฝั่ง web server ตรงนี้เป็น cluster ย่อมๆ เลย network ใช้ Virtual IP แต่ทำงานแบบ Dual Mode คือทุกเครื่องจะมีทั้ง Active VIP และ Standby VIP
โดยที่ Active VIP ของเครื่อง 1 จะเป็น Standby VIP ของเครื่อง 2 อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
แล้วใช้ glusterfs ทำ replicate เก็บข้อมูล สามารถยัด node เพิ่มได้เรื่อยๆ ถ้าต้องการพื้นที่เพิ่ม

ปัญหาอย่างเดียวที่เจอตอนนี้คือ database ครับ … มัน… ทำงานพร้อมกันแบบ active-active ไม่ได้ T_T
ไม่สามารถใช้ master-master replication ได้ด้วยสาเหตุบางประการ เวลา master ล่ม จะ promote slave ขึ้นมาเป็น master แทนทันที
สามารถสลับเครื่องไปมาตลอด แต่ใช้ ip เดียว วิ่งผ่าน Virtual IP อันนึงครับ
อันนี้เขียน script ช่วยสลับเครื่องเพิ่มเติมไว้ด้วย ยังไม่รู้ว่าใช้งานจริงแล้วจะเน่าอนาถขนาดไหน

สรุป software ที่ใช้ (ในชุดทดสอบ)

– Linux CentOS 5.5 x86_64
– Apache 2.2 / PHP 5.2 / MySQL 5.0
– UCARP (Redundant Network Protocol)
– GlusterFS 3.0.5 (Distributed Storage Engine)
– Plesk 9.5 (Web Hosting Control Panel) ==> Concept ยังไม่ได้ทดสอบใช้งานจริง

จำนวนเครื่องในระบบขั้นต่ำ 4 เครื่อง แบ่งเป็น
– Web Server + Storage 2
– Database 2

ถ้าให้ดีขึ้นก็จับแยก storage ออกมาหน่อยจะดีมาก ด้านล่างเป็น diagram คร่าวๆ ครับ

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,