0228 | แก้ปัญหา mdadm –remove “No such file or directory”

ก่อนหน้านี้เจอปัญหา disk พังครับ ทำให้ mdadm mark fail ไว้ใน raid device

แล้วตอนไปเปลี่ยน disk ลืมสั่ง mdadm –remove ก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ…

node04:~# mdadm --remove /dev/md3 /dev/sdh1
mdadm: Cannot find /dev/sdh1: No such file or directory

วิธีแก้ไขไม่ยากครับ เปลี่ยนจากการระบุ device ที่หายไป เป็นคำว่า detached แบบนี้

node04:~# mdadm --remove /dev/md3 detached
mdadm: hot removed 8:113 from /dev/md3

เท่านี้โลกก็กลับมาสงบสุข…

ปล. มี trick อีกสองสามอย่างถ้าวิธีด้านบนใช้ไม่ได้ (แต่ก็ไม่น่าจะใช้ไม่ได้นะ) > https://unix.stackexchange.com/questions/197139/mdadm-cant-remove-components-in-raid-1

Tags:

0227 | ตั้งค่า CAT SIP Connect บน Elastix

  • เข้าเมนู PBX Configuration > Trunks > Add Trunk > SIP Trunk
  • Outbound CallerID กรอกเบอร์ที่ได้มา

    • Peer details ใส่
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
host=catnextgen.com
realm=catnextgen.com
username=+662*******
secret=%%%%%%%
fromuser=+662*******
qualify=no
canreinvite=no
transport=udp
port=5165
call-limit=5
fromdomain=catnextgen.com
  • Incoming settings ใส่
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
username=+662*******
secret=%%%%%%%
insecure=port,invite
port=5165
host=202.129.61.118
qualify=yes
canreinvite=yes
transport=udp
  • Register string ใส่
+662*******@catnextgen.com:%%%%%%%:662*******@catnextgen.com@202.129.61.118:5165/+662*******

Tags: , , ,