0245 | เพจของโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี)

เท่าที่หามาได้ เป็นทางการมั่งไม่เป็นทางการมั่ง

ตอน 1
https://www.facebook.com/pages/โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทางหลวงระหว่างเมือง-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอนที่-1/107302320116961

ตอน 1-2
https://www.facebook.com/Ekkabhob/

ตอน 4
https://www.facebook.com/pages/โครงการมอเตอร์เวย์-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน4/157102398388620

ตอน 5
https://www.facebook.com/โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน5-224749621363734/
https://www.facebook.com/pages/โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-5/168752320719738

ตอน 4-5???
https://www.facebook.com/pages/โครงการ-ทล-81-มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี/350480208639859

ตอน 6
https://www.facebook.com/pages/สำนักงานควบคุมโครงการ-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-6/1641126339529425

ตอน 7
https://www.facebook.com/pages/โครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-เมืองกาญตอน7/287834341714815

ตอน 10
https://www.facebook.com/pages/โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-บางใหญ่-กาญฯ-ตอน-10/174132526691697

ตอน 12
https://www.facebook.com/โครงการฯ-สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-12-ระหว่าง-กม-38-ถึง-44-638705109642274/
https://www.facebook.com/pages/โครงการฯ-สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-12/437367396628493

ตอน 14
https://www.facebook.com/โครงการฯ-สาย-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-14-1540622262634643/
https://www.facebook.com/pages/โครงการ-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอนที่14/378147885891944

ตอน 15
https://www.facebook.com/โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สาย-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน15-1834672776842710/

ตอน 17
https://www.facebook.com/มอเตอร์เวย์-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-17-1872042599675138/

ตอน 20
https://www.facebook.com/pages/โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอน-20/843291149146834

ตอน 21
https://www.facebook.com/pages/สำนักงานโครงการทางหลวง-สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอนที่-21/538736306478037

ตอน 22
https://www.facebook.com/pages/โครงการทางด่วนมอเตอร์เวย์-สาย81-บางใหญ่-กาญจนบุรี-ตอนที่-22/257410621664594

ตอน 23
https://www.facebook.com/bangyaikanchanaburi23/

0244 | ใช้ GPU intel transcode video ด้วย ffmpeg

API ใหม่ๆ ของ ffmpeg จะทำงานบน vaapi (video accelerator api) เพราะงั้นเวลา transcode เลยต้องใช้ interface ของ vaapi ประมาณนี้

ffmpeg \
 -hwaccel vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi \
 -i inputfile.mp4 \
 -c:v h264_vaapi -b:v 1500k -profile:v main -g 100 \
 -c:a aac -b:a 128k \
 -f mp4 output.mp4
 1. สั่ง ffmpeg
 2. ตั้งค่าให้สัญญาณ video ขาเข้า ไป decode ด้วย vaapi (เพื่อให้เอาผลลัพท์ไปใช้ต่อใน vaapi ได้)
 3. ระบุสัญญาณ input
 4. ระบุการแปลง format ให้ใช้ vaapi h264 encoder ปรับ profile/bitrate ตามชอบ option อื่นๆ ไปดูใน docs
 5. ตั้ง codec เสียง
 6. เก็บ output เป็น format mp4 ลงไฟล์ output.mp4

ref: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Hardware/VAAPI

แถม อันนี้ใช้ vlc clean สัญญาณกล้องวงจรปิด ก่อนส่งให้ ffmpeg transcode ต่อ (ไม่รู้ทำไม ffmpeg transcode ตรงๆ ไม่ได้)

vlc \
 'rtsp://192.168.1.102/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?' \
 --sout '#duplicate{dst=std{access=file,mux=ts,dst=-}}' | \
 ffmpeg \
  -hwaccel vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi \
  -i - \
  -c:v h264_vaapi -b:v 1500k -profile:v main -g 100 \
  -y -f flv rtmp://127.0.0.1/live/cctv2