0252 | ปี 2022 ลง Linux Server ตัวไหนดี…

สาย Redhat

RHEL/CentOS 6

 • หมดอายุไปสองปีแล้ว
 • ถ้ายังมีอยู่ หาทาง migrate ไปใช้ตัวอื่นด้านล่างเถอะ

RHEL/CentOS 7

 • เปิดตัวครั้งแรก ปี 2014
 • จะหมดอายุ และไม่มี security update อะไรอีกในปี 2024 (อีก 2 ปี)

CentOS 8

 • เปิดตัวครั้งแรกปี 2019
 • หมายถึงเฉพาะ CentOS 8 เท่านั้น ไม่รวม RHEL 8 หรือ CentOS 8 Stream
 • หมดอายุ (EOL) ไปแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายของ RedHat ย้ายไป CentOS 8 Stream แทน ซึ่งเป็นคนละตัวกัน
 • ตัวเลือกทดแทนที่เทียบเท่ากันเป๊ะคือ AlmaLinux / RockyLinux / Oracle Linux

RHEL8 / AlmaLinux 8 / RockyLinux 8 / Oracle Linux 8 / ….

 • ในรายการนี้เทียบเท่ากันหมด คือ RHEL build มาจาก CentOS 8 Stream แล้วตัวที่เหลือดึง Source จาก RHEL 8 ไปออกเป็นชื่อตัวเองต่อ
 • RockyLinux 8 เกิดจากคนทำ CentOS คนแรกมาตั้ง ส่วนใหญ่ก็น่าจะย้ายมาใช้ทางนี้
 • Software เข้ากันเกือบทั้งหมด คือถ้าบอกว่าลงใน RHEL8 ได้ก็แปลว่าใช้งานใน Distro ใกล้เคียงใน list นี้ได้เหมือนกันหมด
 • “คาดว่า” จะ support ไปได้ถึงปี 2029

สรุปสาย RedHat

 • เหมาะกับคนที่ลงทีเดียวแล้วใช้ยาวๆ ไม่อยาก upgrade ไม่ต้องการ feature ใหม่ และรับได้กับการต้องลงใหม่แล้วย้ายข้อมูลไปทุกครั้งที่จะ upgrade เพราะโอกาสอัพเกรดข้าม major version ได้น้อยมาก

สาย Debian

 • ออก version ใหม่ทุกๆ ประมาณ 2 ปีในปีเลขคี่ https://endoflife.software/operating-systems/linux/debian
 • Support 2 รุ่นล่าสุดเสมอ หลังจากรุ่นใหม่ออก รุ่นที่เก่ากว่า 2 รุ่นล่าสุดจะหมดอายุ
 • Upgrade ข้าม major version ได้ยาวๆ ไม่ต้องลงใหม่ (ที่ยืนยันแล้วคือตั้งแต่ debian 6 upgrade ยาวมาจนถึง 11 ได้) แต่อาจต้องแก้ไขการตั้งค่า software บางตัวใหม่ตามการ upgrade software นั้นๆ
 • รุ่นปัจจุบันคือ Debian 11 (bullseye) ออกปีที่แล้ว แปลว่า support ถึงแค่ Debian 10 (buster)
 • รุ่นเก่ากว่า 2 รุ่นล่าสุดอาจเข้าสถานะ LTS เพิ่มได้ แต่ได้ประมาณ 5-7 ปี
 • เหมาะกับคนที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน เปลี่ยนแปลง stack อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อัพเกรดถี่ๆ เพราะทุกๆ สองปีต้องมานั่ง upgrade ทีนึง — ส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้ต่อเนื่อง
 • เป็น base distro ให้กับอีกหลายตัว รวมถึงการเอาไปใช้นอกสาย Server อย่างฝั่ง SDN ส่วนมากก็จะใช้ Debian เป็น Base กันเป็นส่วนใหญ่ หัดทีเดียวใช้ได้หมด

สาย Ubuntu

 • อายุกี่ปีดูได้จากเลข version เลย เพราะมันคือปี.เดือนที่ออก
 • แบ่งเป็น 2 สายคือ LTS กับ Non-LTS แยกได้โดย LTS เป็นรุ่นที่ออกในปีเลขคู่ + เดือน 4 (เช่น 14.04 / 16.04 / 18.04 / 20.04 และกำลังจะออก 22.04)
 • รุ่นที่ไม่ใช่ LTS จะมี support แค่ 2 รุ่นล่าสุด ถ้าตอนนี้ก็ 21.10 กับ 21.04 เท่านั้น เก่ากว่านั้นไม่มี support แล้ว
 • รุ่นที่เป็น LTS ตอนนี้ support ยาว 10 ปีทั้งหมด แปลว่า 14.04 ก็ยังมี support อยู่… แต่จะลง os อายุ 8 ปีในปีนี้ แล้วใช้ได้อีก 2 ปี (เท่ากับ RHEL/CentOS 7) ก็กระไรอยู่ แนะนำให้ใช้ขั้นต่ำ 18.04
 • แต่ upgrade ข้ามมาได้เรื่อยๆ ไม่ค่อยมีปัญหา* เช่น ลง 14.04 ก็อัพเกรดต่อเป็น 16.04 ได้เลยไม่ต้องลงใหม่แล้วย้ายข้อมูล
 • เหมาะกับคนที่ต้องการการ support ยาวกว่าปกติ แต่เผื่อช่องหนีให้ตัวเองอัพเกรดได้

ทางเลือกอื่นๆ

 • SLES/OpenSUSE: เหมาะกับคนชอบความท้าทาย มั่นใจว่าจะไม่เผลอพิมพ์ชื่อ distro ด้วย key ภาษาไทย
 • ArchLinux
 • ClearLinux
 • *BSD: ไม่ใช่ Linux

0251 | whmcs line notify แจ้งเตือน invoice

เอาไปใส่ใน folder includes/hooks/linenotify.php (อย่าลืมเปิด tag php)

<?php
add_hook('EmailPreSend', 1, function($vars) {
 
  if (empty($vars['mergefields']) || empty($vars['mergefields']['client_custom_field_linenotifytoken'])) return;
  if ($vars['messagename'] == 'Invoice Created') {
    $message = "THZHost.com: มีใบแจ้งชำระเงินใหม่\n\n";
    foreach ($vars['mergefields']['invoice_items'] as $item) {
      $message .= strip_tags($item['description'])." (".$item['amount']->__toString().")\n";
    }
    $message .= "\nยอดค้างชำระ: ".$vars['mergefields']['invoice_balance']->__toString()."\nกำหนดชำระ: ".$vars['mergefields']['invoice_date_due']."\nhttps://www.thzhost.com/viewinvoice.php?id=".$vars['mergefields']['invoice_id'];
    line_notify_message($vars['mergefields']['client_custom_field_linenotifytoken'], $message);
 
  }
  elseif ($vars['messagename'] == 'Invoice Payment Reminder')
  {
    $message = "THZHost.com: ยอดชำระคงค้างใกล้ถึงกำหนดชำระ\n\n";
    foreach ($vars['mergefields']['invoice_items'] as $item) {
      $message .= strip_tags($item['description'])." (".$item['amount']->__toString().")\n";
    }
    $message .= "\nยอดค้างชำระ: ".$vars['mergefields']['invoice_balance']->__toString()."\nกำหนดชำระ: ".$vars['mergefields']['invoice_date_due']."\nhttps://www.thzhost.com/viewinvoice.php?id=".$vars['mergefields']['invoice_id'];
    line_notify_message($vars['mergefields']['client_custom_field_linenotifytoken'], $message);
  }
  elseif ($vars['messagename'] == 'Invoice Payment Confirmation')
  {
    $message = "THZHost.com: ยืนยันการชำระเงิน\n\n";
    foreach ($vars['mergefields']['invoice_items'] as $item) {
      $message .= strip_tags($item['description'])." (".$item['amount']->__toString().")\n";
    }
    $message .= "\nยอดรวม: ".$vars['mergefields']['invoice_total']->__toString()."\nขอบคุณที่ชำระค่าบริการ";
    line_notify_message($vars['mergefields']['client_custom_field_linenotifytoken'], $message);
  }
});
 
function line_notify_message($line_token, $message)
{
  file_put_contents('/tmp/linenotify', print_r($message, true));
  $line_api = 'https://notify-api.line.me/api/notify';
 
  $queryData = array('message' => $message);
  $queryData = http_build_query($queryData,'','&');
  $headerOptions = array(
    'http'=>array(
      'method'=>'POST',
      'timeout' => 5,
      'header'=> "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
        ."Authorization: Bearer ".$line_token."\r\n"
        ."Content-Length: ".strlen($queryData)."\r\n",
      'content' => $queryData
    )
  );
  $context = stream_context_create($headerOptions);
  $result = file_get_contents($line_api, FALSE, $context);
  $res = json_decode($result);
  return $res;
}

Tags: