0215 | พรบ.ลิขสิทธิ์ 2558 กับผู้ให้บริการฯ

เนื่องด้วยเป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วมีผลต่ออาชีพผู้ให้บริการโฮสติ้งอย่างผม ก็เลยเอามาตราสำคัญๆ ที่กระทบมาแจกแจงครับ

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา ได้เลยครับ

ประเด็นเด่นๆ ที่กระทบผู้ให้บริการมีประมาณนี้ครับ

 • มาตรา ๓๒/๒ การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการทําซ้ำที่จําเป็นต้องมีสําหรับการนําสําเนามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้ตามปกติ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  • มาตรานี้มีไว้ เนื่องจากการกระทำแทบทุกอย่างกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คือการ “copy” เสมอ (อ่าน แล้ว เขียน โดยข้อมูลต้นฉบับไม่หายไปไหน)
  • เงื่อนไข : เป็นการทำซ้ำ > เพื่อให้ อุปกรณ์ หรือ กระบวนการส่งงาน ทำงานได้ตามปกติ < เช่นส่งเมล อัพขึ้นเน็ต แชร์ใน social
  • ย้ำว่า “งานต้อง ทำ หรือ ได้มา อย่างถูกกฎหมาย” ถึงจะได้รับยกเว้น ว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์

copyright act 32 part 3

 • มาตรา ๓๒/๓
  • กรณีมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ให้สิทธิ์เจ้าของในการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระงับการละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูล ตามกรอบสีแดง “ต่อศาล”
  • ถ้าศาลเห็นชอบ ให้ศาล “มีคําสั่ง” block หรือลบข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด (ไม่แน่ใจว่าหมายถึงระยะเวลาในการ block หรือ ระยะเวลาที่จะต้องเริ่ม block/ลบ)
  • คุ้มครองผู้ให้บริการ ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นคนทำเอง และทำตามคำสั่งแล้วให้ถือว่าไม่มีความผิดใดๆ + ให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำที่เกิดจากคำสั่งศาล

Tags: , , ,

0214 | DDoS ภายในประเทศทะลุ 13 Gbps แล้ว

จดไว้เป็นประวัติศาสตร์นิดหน่อยครับว่าวันที่ 2 สิงหาคม ขนาดการโจมตีในไทยทะลุ 13Gbps ไปแล้วตั้งแต่ประมาณ 17.10 น.
ส่วน DDoS ขนาด 5-6 Gbps นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เจอกันบ่อยๆ ง่ายๆ แล้ว

c

ส่วนวิธีการโจมตีก็ยังวิธีเดิมๆ ครับ DNS Amplification เนื่องจากเป็นวิธีที่ประสิทธิภาพ(ในการโจมตี)ดีที่สุดแล้ว และ admin แถวๆ ประเทศสารขัณฑ์ไม่รู้จักปิด recursion หรือการ limit rate กัน…

เสียดายเครือข่ายที่ต้องเอามารองรับการโจมตีพวกนี้นะเนี่ย

Tags: ,