Archive for August, 2015

0216 | ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ SSL

Friday, August 7th, 2015 Posted in IP Network, Security | No Comments »

บางครั้งการเห็นอะไรจากประโยคโฆษณาก็ทำให้เราเข้าใจผิดกันได้ครับ ที่สำคัญคือประโยคโฆษณาส่วนมากจะสั้นๆ อ่านแล้วชวนให้เคลิ้ม แต่เบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะ

SSL ช่วยให้เว็บไม่โดน hack

 • ไม่จริง !
 • SSL มีประโยชน์แค่ “การป้องกันการดักข้อมูล” เท่านั้นครับ เนื่องจากโดยปกติการรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้เข้ารหัสไว้ ทำให้ใครที่อยู่ระหว่างทางก็สามารถอ่านข้อมูลข้างในได้ว่าเรารับ/ส่งอะไรกัน
 • การดักข้อมูล ในแง่นึงถ้าดักได้รหัสผ่าน admin ก็ทำให้บุกรุกเข้าระบบได้ก็จริง แต่ส่วนใหญ่ hacker ไม่ได้มานั่งดักข้อมูลหรอกครับ มันยากมากเพราะต้องไปอยู่ในเครือข่ายเดียวกับผู้ใช้งาน ซึ่งถ้าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว ต่อให้ติด SSL ไปก็ช่วยอะไรได้ไม่มากครับ
 • 90% ของการโดนเจาะเกิดจากเว็บไซต์มีช่องโหว่เอง ซึ่ง SSL ไม่ได้ช่วยอะไร เพราะ hacker ก็ยังสามารถเข้าเว็บผ่าน SSL ได้ตามปกติ และ SSL ไม่ได้มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันช่องโหว่พวกนั้นครับ

SSL ยิ่งแพงยิ่งปลอดภัย

 • ไม่จริง !
 • ราคาถูกแพงมีผลแค่เรื่องความน่าเชื่อถือ เนื่องจากใบ certificate ที่แพงกว่ามักจะใช้วิธีการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่เข้มงวดกว่า แง่นี้รวมถึง EV SSL green bar แบบที่เว็บธนาคารใช้ด้วย
 • วิธีการเข้ารหัส (ซึ่งก็คือความปลอดภัยของข้อมูล) ขึ้นอยู่กับการคุยกันระหว่าง client กับ server ตอนเชื่อมต่อเข้าหากัน ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ทุกแบบ ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยใบ certificate แต่อย่างใด

SSL ให้เป็น https แบบไหนก็ปลอดภัยต่อการถูกดักฟัง

 • ไม่จริง ! (อ้าว)
 • วิธีการเข้ารหัสหลายตัวได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยต่ำ ง่ายต่อการโจมตีและการถอดรหัส
 • SSLv3 ก็เพิ่งโดนเจาะไปไม่นาน
 • การเข้ารหัสแบบ RC4 ก็มีรายงานจุดอ่อนออกมาเรื่อยๆ จนตอนนี้มีประกาศไม่แนะนำให้ใช้งานขึ้นมาแล้ว
 • การตั้งค่าการเข้ารหัสบน server จึงต้องระบุด้วยว่า ยอมให้ใช้วิธีการเข้ารหัสแบบที่ (ยังคง)ปลอดภัย และติดตามข่าวสารช่องโหว่และความปลอดภัยเกี่ยวกับ SSL เสมอ

Tags: ,

0215 | พรบ.ลิขสิทธิ์ 2558 กับผู้ให้บริการฯ

Tuesday, August 4th, 2015 Posted in Misc | No Comments »

เนื่องด้วยเป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วมีผลต่ออาชีพผู้ให้บริการโฮสติ้งอย่างผม ก็เลยเอามาตราสำคัญๆ ที่กระทบมาแจกแจงครับ

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา ได้เลยครับ

ประเด็นเด่นๆ ที่กระทบผู้ให้บริการมีประมาณนี้ครับ

 • มาตรา ๓๒/๒ การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการทําซ้ำที่จําเป็นต้องมีสําหรับการนําสําเนามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้ตามปกติ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  • มาตรานี้มีไว้ เนื่องจากการกระทำแทบทุกอย่างกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คือการ “copy” เสมอ (อ่าน แล้ว เขียน โดยข้อมูลต้นฉบับไม่หายไปไหน)
  • เงื่อนไข : เป็นการทำซ้ำ > เพื่อให้ อุปกรณ์ หรือ กระบวนการส่งงาน ทำงานได้ตามปกติ < เช่นส่งเมล อัพขึ้นเน็ต แชร์ใน social
  • ย้ำว่า “งานต้อง ทำ หรือ ได้มา อย่างถูกกฎหมาย” ถึงจะได้รับยกเว้น ว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์

copyright act 32 part 3

 • มาตรา ๓๒/๓
  • กรณีมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ให้สิทธิ์เจ้าของในการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระงับการละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูล ตามกรอบสีแดง “ต่อศาล”
  • ถ้าศาลเห็นชอบ ให้ศาล “มีคําสั่ง” block หรือลบข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด (ไม่แน่ใจว่าหมายถึงระยะเวลาในการ block หรือ ระยะเวลาที่จะต้องเริ่ม block/ลบ)
  • คุ้มครองผู้ให้บริการ ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นคนทำเอง และทำตามคำสั่งแล้วให้ถือว่าไม่มีความผิดใดๆ + ให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำที่เกิดจากคำสั่งศาล

Tags: , , ,