0137 | ใช้ SSH server เป็น proxy server

Wednesday, November 28th, 2012 Posted in IP Network, Linux | No Comments »

พอดีมีโอกาสเข้าเว็บที่เค้า lock ประเทศให้เฉพาะ US เท่านั้นที่เข้าได้ แล้วไม่อยากลง proxy server เพิ่มที่เครื่อง server ที่ US ก็เลยใช้วิธีง่ายๆ ครับ “Proxy ผ่าน SSH”

ขั้นตอนไม่ซับซ้อนครับ

1) ssh ไปหา server ที่เราจะใช้เป็น proxy ก่อน
2) เสร็จแล้วกด icon มุมบนซ้ายตามนี้

 

Read the rest of this entry »

Tags: , ,