0099 | เมื่อวานครับ…

Sunday, June 6th, 2010 Posted in Misc | No Comments »

A: เมื่อวานครับ…
B: ทำไมครับ
A: พายุเข้าครับ
B: โห แล้วเป็นไงครับ
A: ล้มเป็นแถบเลยครับ
B: ต้นไม้เหรอครับ
A: เสาไฟครับ
B: …

มหาลัยไฟดับสามวัน…

เสา CAT CDMA เราก็ดับไปด้วย (พูดยังกะใช้อยู่คนเดียว)
ตอนนี้ไม่รู้ใช้สัญญาณจากไหนอยู่ มีสัญญาณอยู่ขีดนึง
เน็ตเน่าอนาถจิตมาก

Tags: ,