0232 | ติดตั้ง openvpn-otp plugin

Thursday, May 17th, 2018 Posted in IP Network, Linux | No Comments »

copy paste =>

yum -y install epel-
yum -y install openvpn openvpn-devel git autoconf automake libtool openssl-devel libtool-ltdl-devel gcc-c++ make  
cd /usr/local/src  
git clone https://github.com/evgeny-gridasov/openvpn-otp
cd openvpn-otp
./autogen.sh
./configure --with-openvpn-plugin-dir=/usr/lib64/openvpn/plugins
make
make install

แล้วไป config openvpn ต่อได้เลยจ้า https://github.com/evgeny-gridasov/openvpn-otp

คร่าวๆ ฝั่ง server เพิ่มบรรทัดนี้

plugin "/usr/lib64/openvpn/plugins/openvpn-otp.so" "otp_secrets=/etc/openvpn/customroute-otp-secrets password_is_cr=1"

ส่วนฝั่ง client เพิ่มบรรทัดนี้

auth-user-pass
auth-nocache
static-challenge "Enter Google Authenticator Token" 1

(จริงๆ ควรจะมี auth-user-pass อยู่แล้ว)

Tags: , ,