0041 | ตรวจสอบข้อมูลแบบง่ายๆ ด้วย PHP 5.2

Sunday, November 16th, 2008 Posted in PHP Coding | 8 Comments »

แบบว่านั่งหาข้อมูลไปเรื่อยๆ
(จะใช้ทำ project ครับ)
ก็เลยเจอไอ้นี่เข้าให้ แจ่มดีแฮะ จะได้ไม่ต้องนั่งจำ regex อยู่

<?php
 
/*** an IP address ***/
$ip = "2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334";
 
/*** try to validate as IPV6 address ***/
if(filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6) === FALSE)
{
echo "$ip is not a valid IP";
}
else
{
echo "$ip is valid";
}?>

ที่มา:
PHP Tutorials Examples Filtering Data with PHP
[PHP] IPv6 validation

Tags: , ,

0015 | PHP Email Validation

Wednesday, May 14th, 2008 Posted in PHP Coding | 5 Comments »

บทความนี้อ้างอิง + คัดลอกมาจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
Spoono.com – Spoono – PHP Tutorials – Email Validation

แบบว่ากำลังหาตัว validate email เพลินๆ ไปเจอตัวนี้มา ถูกใจครับ (ฮาๆ)
เอามาลง เผื่อเก็บไว้ใช้อีก

0000ff;">function 993300;">checkEmail(008080;">$email) {
0000ff;">if (ff0000;">eregi(ff00ff;">“^[a-zA-Z0-9_]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$]”, 008080;">$email)) {
0000ff;">return false;
}

0000ff;">list(008080;">$Username, 008080;">$Domain) = ff0000;">split(ff00ff;">“@”,008080;">$email);

0000ff;">if (ff0000;">getmxrr(008080;">$Domain, 008080;">$MXHost)) {
0000ff;">return true;
} 0000ff;">else {
0000ff;">if (ff0000;">fsockopen(008080;">$Domain, 993300;">25, 008080;">$errno, 008080;">$errstr, 993300;">7)) {
0000ff;">return true;
} 0000ff;">else {
0000ff;">return false;
}
}
}

ปล. ทำ syntax highlight แบบอัตโนมือนี่เหนื่อยนะเนี่ย

Tags: , ,