0030 | Beijing Beijing, wo ai Beijing

Tuesday, August 26th, 2008 Posted in Misc | Comments Off on 0030 | Beijing Beijing, wo ai Beijing

Beijing, Beijing, Wo Ai Beijing – I Love Beijing
One, two, three
Come on!

Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Ao yun sheng huo dian ran xi zhong re qing
Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Ao yun guan mang zhao yao shi jie de xin

Dang qing chen
di yi lu yang guang
Dian liang le
wo de meng xiang
Na xi wang
kan dao le shu guang
Zhang kai chi bang yi qi fei xiang
Lu se zhi dou
san fa fang xiang
Ke ji zhi guang
ba ai dian liang
Wen hua gu cheng
gu shi you chang
Xing fu ge sheng chang de xiang liang

Cheer up (burning heart)
Chao yue zi ji
Cheer up (a changing world)
Yong bu fang qi
Cheer up (hand in hand)
Jian chi dao di

Yi qi chuang zao sheng ming qi ji

Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Ao yun sheng huo dian ran xin zhong re qing
Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Ao yun guan mang zhao yao shi jie de xin

[unintelligible]

Lu se zhi dou
san fa fang xiang
Ke ji zhi guang
ba ai dian liang
Wen hua gu cheng gu shi you chang
Xing fu ge sheng chang de xiang liang

Cheer up (glorious day)
Chao yue zi ji
Cheer up (promised way)
Yong bu fang qi
Cheer up (ready go)
Jian chi dao di

Yi qi chuang zao sheng ming qi ji

Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Ao yun sheng huo dian ran xin zhong re qing
Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Ao yun guan mang zhao yao shi jie de xin
Beijing, Beijing
Love in Beijing
Ao yun sheng huo dian ran xin zhong re qing
Beijing, Beijing,
Win in Beijing
Ao yun guan mang zhao yao shi jie de xin

* lalalala… lalalala…
lalalalalalalalalala (4x)

Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing
Beijing, Beijing,
Wo ai Beijing

Tags: , ,