0213 | ให้ Windows Server ส่งเมลแจ้งเตือนเมื่อมี login

Thursday, July 30th, 2015 Posted in Windows Server | No Comments »

ทำแล้วก็จดไว้ครับ

ก่อนอื่นสร้าง powershell script เซฟไว้ซักที่ (สมมติ c:\scripts\email.ps1)

$message=Get-WinEvent -logname "Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational" -maxevents 10 | Where-Object {$_.Id -eq 21 -OR $_.Id -eq 25 } |Format-List -Property * | out-string -Width 100
send-mailmessage -to EMAIL@EXAMPLE.COM -Subject "Login Event on " -SmtpServer mail.domain.com -From db1@warz.extreme.co.th -Body $message

เตรียม smtp server ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

แล้วไปที่ task scheduler กด create task หน้าแรกกรอกประมาณนี้

c-102458

แล้วไปที่หน้า Trigger กด New แล้วกรอกประมาณนี้ (ช่อง Event Log นั่น กรอก Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational นะครับ)

c-102403

แล้วไปที่หน้า Action กด New กรอกประมาณนี้

c-102438

เสร็จแล้วกด OK ออกไป มันจะถามรหัสผ่าน windows ทีนึงก็ใส่ให้เรียบร้อย จบ :)

Tags: , , ,