0164 | จุดที่หายไป…

บังเอิญไปเจอมา เจ๋งดี

เพ่งที่จุดสีเขียวตรงกลางนะครับ… แล้วจุดสีเหลืองจะหายไป !!!

….

ไว้เดี๋ยวมาอธิบายอีกที ตอนนี้ง่วงแล้ว