0137 | ใช้ SSH server เป็น proxy server

พอดีมีโอกาสเข้าเว็บที่เค้า lock ประเทศให้เฉพาะ US เท่านั้นที่เข้าได้ แล้วไม่อยากลง proxy server เพิ่มที่เครื่อง server ที่ US ก็เลยใช้วิธีง่ายๆ ครับ “Proxy ผ่าน SSH”

ขั้นตอนไม่ซับซ้อนครับ

1) ssh ไปหา server ที่เราจะใช้เป็น proxy ก่อน
2) เสร็จแล้วกด icon มุมบนซ้ายตามนี้

 

3) แล้วไล่ตามนี้ครับ ด้านซ้าย คลิกเข้าไปหน้า Connection > SSH > Tunnels จะได้หน้าด้านขวาตามรูป
กรอก source port เป็นอะไรก็ได้ (ตัวอย่าง 1280) แล้วเลือก Dynamic แล้วกดปุ่ม Add จากนั้นกดปุ่ม Apply

4) เสร็จแล้วมาตั้งค่า proxy ที่ browser โดยเลือกเป็น socks4 proxy ครับ (ตัวอย่างเป็นของ IE กับ Chrome ครับ)

จบแล้ว 

ระหว่างการใช้งานก็เปิด ssh ค้างไว้เฉยๆ ใช้เสร็จก็ปิด ssh มันก็จะปิด proxy ให้เองครับ แล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยว่าจะมีใครแอบใช้ได้ เพราะมัน bind localhost ต่อได้จากเฉพาะเครื่องที่เรา ssh ไปเท่านั้นครับ  สะดวกสบาย

Tags: , ,