0238 | รู้เลขบัตรประชาชน ค้นอะไรได้บ้าง

จากข้อมูลด้านบน สามารถเอาไปใช้