0231 | วิธีลบไฟล์ใน folder ใหญ่ๆ

จดไว้กันลืม + กันหาไม่เจอ 5555+

เอามาจากนี่ครับ https://unix.stackexchange.com/questions/37329/efficiently-delete-large-directory-containing-thousands-of-files

ใช้ได้สามสี่วิธี อันนี้เร็วสุด

cd yourdirectory
perl -e 'for(<*>){((stat)[9]<(unlink))}'

อันนี้รองลงมา

mkdir empty_dir
rsync -a --delete empty_dir/    yourdirectory/

หรือถ้าต้องมีเงื่อนไขอะไรก็

find yourdirectory/ <ใส่เงื่อนไข> -delete