0126 | ติดตั้ง Zabbix Server บน CentOS

ก่อนอื่น เตรียม repository ให้พร้อม + MySQL Server 1 ฐานข้อมูลครับ
เนื่องจาก zabbix ไม่ได้เป็น repository หลักของ centos
จึงทำให้ต้องมีการติดตั้ง repository เพิ่มเติมเล็กน้อย

****** วิธีนี้ไม่รับประกันว่าสามารถลงคู่กับเครื่องที่มี DirectAdmin ได้ ******

1) EPEL

centos 5 :

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

centos 6 :

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-7.noarch.rpm

2) Atomic

wget -qO - http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh


พร้อมแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยครับ
CentOS 64-bit:

yum -y install zabbix20-server-mysql.x86_64 zabbix20-web-mysql.x86_64

CentOS 32-bit:

yum -y install zabbix20-server-mysql zabbix20-web-mysql

เปิดไฟล์ /etc/zabbix/zabbix_server.conf ขึ้นมา
แก้ไข option เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ database ประมาณนี้

DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zbx@localhost

แล้วก็ import database

cat /usr/share/zabbix-mysql/schema.sql /usr/share/zabbix-mysql/images.sql /usr/share/zabbix-mysql/data.sql | mysql -u zabbix -p zabbix

แล้วเข้าเว็บได้เลยฮะ http://IP/zabbix/ มันจะเด้งเข้าหน้าติดตั้งให้เลย
ก็ทำไปตามขั้นตอน ปรับตั้งค่า php.ini แล้วก็ระบุ user/pass เข้าฐานข้อมูลครับ
เสร็จแล้วให้ login ด้วย user admin / pass zabbix

* สำหรับ directadmin สั่ง ln -s /usr/share/zabbix /var/www/html/ เพิ่มอีกคำสั่งครับ

ตอนต่อไป (ที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่) พบกับการตั้งค่า zabbix เบื้องต้นครับ

Tags: , ,