0179 | รู้จักกับ RRLP: ระบบส่งพิกัดเครื่องลูกข่ายไปหาผู้ให้บริการ

อันนี้เรียบเรียง (กึ่งๆ แปล) มาจาก Wikipedia นะครับ

RRLP หรือชื่อเต็มคือ Radio resource location services protocol เป็นมาตรฐานที่มีมาใน GSM / UMTS (ทั้ง 2G และ 3G) เพื่อให้เครื่องลูกข่าย (โทรศัพท์มือถือ) แจ้งพิกัดของตัวเองกลับไปให้ผู้ให้บริการได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ ตามแต่อุปกรณ์แต่ละตัว มาตรฐานนี้ถูกตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของการใช้งานหมายเลขฉุกเฉิน 911 ในสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อกำหนดคือ

  • ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องระบุหมายเลข และเสาส่งสัญญาณที่ใช้ติดต่อกับเครื่องลูกข่ายภายใน 6 นาทีหลังจาก PSAP ขอข้อมูล
  • ผู้ให้บริการต้องระบุพิกัดของผู้ใช้โทรศัพท์ในรัศมีความแม่นยำ 300 เมตร ภายใน 6 นาทีหลังจาก PSAP ขอข้อมูล

มาตรฐาน RRLP ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนการขอใช้งาน ทำให้สามารถใช้ในลักษณะของการขอพิกัดของเครื่องลูกข่ายเป้าหมายใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ และมาตรฐานนี้บังคับใช้งานในสหรัฐอเมริกาสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี 2012

กระบวนการทั่วไปในการระบุพิกัดที่จะส่งให้ตาม RRLP มีทั้ง U-TDOA (หาพิกัดเครื่องจากความต่างสัญญาณที่สถานีฐานหลายๆ สถานีได้รับ) E-OTD (คำนวณสัญญาณที่เครื่องลูกข่ายได้รับ) รวมทั้ง GPS ที่เราคุ้นเคยกันดี และมีนักวิจัยชื่อ Harald Welte พบว่าสมาร์ทโฟนรุ่นสูงๆ หลายรุ่นใช้วิธีส่งพิกัด GPS กลับไปให้ผู้ให้บริการโดยที่ไม่มีการอนุญาตใดๆ จากผู้ใช้งาน

ปล. อันนี้ไม่เกี่ยวกับ AIS (เค้าบอกว่าใช้อีกเทคนิคที่เป็น vendor specific แต่การทำงานเป็นลักษณะเดียวกัน)