0007 | gzip compression กับการใช้งาน CPU

จาก entry ที่ 4 (รับมือเว็บ 250 req/sec) บัดนี้ผลการทดลองออกมาแล้วครับ

กราฟบน เป็นปริมาณ traffic
ส่วนกราฟล่าง เป็นปริมาณการใช้งาน CPU ครับ

ด้านการใช้งาน CPU สรุปได้สั้นๆ ง่ายๆ ว่า ไม่ต่าง…
แล้วตูจะปิด gzip ไปทำไมเนี่ย ในเมื่อกราฟบนมันบอกว่า
ปิด gzip ไปแล้ว เปลือง bandwidth ขึ้นตั้งสองเท่าแน่ะ

สังเกตตรงที่ลูกศรชี้นะครับ ตรงนั้นคือผมสั่งเปิดการทำงานของ gzip compression อีกรอบ
แล้วก็ลงมาดูกราฟ CPU ที่ตำแหน่งเดียวกัน ไม่เห็นมันจะเปลือง CPU มากขึ้นเลยซักนิด

ว่าแต่งานนี้คงต้อง compile PHP ใหม่ละมั้งนี่ เห้อ…

Tags: , , ,